Klasifikace pracovních rukavic


Klasifikace pracovních rukavic vychází z evropské Rámcové směrnice č. 89/686/EEC o osobních ochranných prostředcích.
- Rukavice I.kategorie: chrání před minimálním rizikem.
- Rukavice II.kategorie: chrání před středním rizikem, musí být odborně otestovány a certifikovány.
- Rukavice III.kategorie: chrání před smrtelným rizikem, jsou certifikovány a systém jejich výroby je pravidelně kontrolován notifikovaným orgánem.

7 Dec 2018