sídlo firmy

Připravili jsme pro Vás nový katalog osobních ochranných pracovních pomůcek.
Více v sekci Katalog a Ceník. Své bezpečné stránky mají i automaty zdarma na internetu.

Firma Jaroslav Vrána byla zaloena v roce 1991.
Od roku 1995 se intenzivně zabývá poskytováním slueb v oblasti dodávání
osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP).

OOPP dodáváme rychle a v plném rozsahu sortimentu,
na přání zákazníka zajistíme reklamní potisk nebo výivky.

Druhou činností naí firmy je likvidace kovových odpadů.
Na Vámi vyprodukovaný kovový odpad přistavíme zdarma vhodný kontejner,
případně zajistíme likvidaci naimi zaměstnanci.
Za Vae kovové odpady zaplatíme nejvyí moné ceny.

Sídlo firmy, kancelář a sklad se nacházejí ve vlastních prostorách
na adrese Masarykova 295, Rudná u Prahy, v okrese Praha-západ.